Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

 

 
Agenda
 
Wij heten u van harte welkom bij onze activiteiten:
 
Za 1-dec 08:30u Evangelisatie; leiding zr. Paula Meuwissen
Zo 2-dec 10:30u Eredienst (Maaltijd van de Heer) met br. Kelly
Ma 3-dec 19:30u Bidstond bij fam. Nettekoven
Wo 5-dec 20:00u Huiskringen
Vr 7-dec 20:00u Christelijke Film (Tieners&Jeugd) bij br. Jimmy Megens
Za 8-dec 10:00u Kerstdiner Ouderen; organisatie zr. Grace Belliot
Za 8-dec 15:00u Kerstmarkt (in een Tent) organisatie zr. Gerrie Kelly
Zo 9-dec 10:30u Eredienst met br. Jan Barendse
Zo 9-dec 19:30u GOLD; leiding Judith & Ofra
Ma 10-dec 19:30u Bidstond bij fam. Nettekoven
Di 11-dec 11:45u Voorgangersoverleg
Di 11-dec 19:00u  Zusterkring High-Tea organisatie Cobi & Gusta
Wo 12-dec 19:30u Bijbelstudie BBB door br. Frank Ouweneel
Vr 14-dec 19:30u Zendingshulp
Zo 16-dec 10:30u Eredienst met br. Kelly
Ma 17-dec 19:30u Bidstond bij fam. Nettekoven
Ma 17-dec 20:00u Oudstenoverleg
Di 18-dec 19:30u Bestuursvergadering
Wo 19-dec 19:30u Huiskringen
Zo 23-dec 10:30u Eredienst met br. Franklin Brondenstein
Zo 23-dec 19:30u GOLD; leiding Judith & Ofra
Ma 24-dec 19:30u Bidstond bij fam. Nettekoven
Di 25-dec 10:30u Kerstdienst met br. Kelly
Wo 26-dec 17:00u Kerstdiner; organisatie Jimmy & Olga
Zo 30-dec 10:30u Eredienst met br. Pim van Diesen
  

 

Graag willen wij je laten kennismaken met onze gemeente. In dit Contactblad kun je meegenieten van recente diensten of events binnen de gemeente. Ook kun je eenvoudig uitvinden wie we zijn, waar we in geloven en hoe wij als kerk vandaag in de wereld staan. Natuurlijk ben je meer dan welkom om zelf een keer binnen te stappen en samen met ons te ervaren wat het betekent om gemeente van Jezus Christus te zijn. Iedere zondag wordt in de Maranathakerk om 10:30 uur een levendige dienst gehouden. De boodschap wordt gebracht op een begrijpelijke manier, verrijkt met voorbeelden uit en voor het dagelijks leven. God is immers een praktische God en wil duidelijk tot u spreken. Ook hebben we bijna dagelijks bidstonden of andere activiteiten.

 

  

 

Privacy verklaring

Per 25 mei 2018 is de AVG van kracht. Deze wetgeving heeft betrekking op de voorwaarden waaronder persoonsgegevens verwerkt mogen worden. Dit alles in het kader van de privacy. Ook wij als kerkgenootschap vallen onder deze wetgeving. Het betreft zaken als:

- welke persoonsgegevens we vastleggen

- wie toegang heeft tot (delen) van deze gegevens

- met welk doel we gegevens gebruiken

- hoe we de gegevens opslaan en beveiligen

Concreet leggen wij gegevens vast in onze ledenadministratie. We gebruiken slechts de contactgegevens om u te informeren of te bereiken (voornamelijk via e-mail of telefonisch). Dit gebeurt door voorganger, oudsten maar ook door groepshoofden. Er worden ook mededelingen gedaan van persoonlijke aard in het contactblad dat voornamelijk bedoeld is voor de leden. Verder worden er beeld en geluidsopnames uitgezonden en opgeslagen van de diensten. Hiervan wordt duidelijk melding gemaakt bij het betreden van de zaal. Hierbij wordt voornamelijk het podium en naaste omgeving in beeld gebracht waarbij het uitzenden van persoonlijke momenten (mededelingen en voorbedes) wordt vermeden.

Dit is slechts een korte impressie. Voor een uitgebreide uitleg verwijzen we u naar de privacy verklaring op de website.

U hebt altijd het recht om gegevens op te vragen, te wijzigen of te laten verwijderen.

Neem hiervoor of voor andere vragen contact op met de coördinator privacy: p.bevelander@maranathekerk.org

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 30-11-2018