Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

 

 
Agenda
 
Wij heten u van harte welkom bij onze activiteiten:
 
Vr 2-nov 10:00u Ouderenochtend; leiding zr. Paula Meuwissen
Vr 2-nov 20:00u Christ. film (Tieners & Jeugd) bij br. Jimmy Megens
Za 3-nov 08:30u Evangelisatie; leiding zr. Paula Meuwissen
Za 3-nov 19:30u Israëlavond voor alle Israëlreizigers
Zo 4-nov 10:30u Eredienst (Maaltijd van de Heer) met br. Kelly
Ma 5-nov 19:30u Bidstond bij fam. Nettekoven
Di 6-nov 20:00u Huiskringleidersvergadering
Wo 7-nov 20:00u Huiskringen
Vr 9-nov 19:30u Zendingshulp Maastricht wij allen
Zo 11-nov 10:30u Eredienst met br. Pim van Diesen
Zo 11-nov 19:30u GOLD Jeugd; leiding Ofra & Judith
Ma 12-nov 19:30u Bidstond bij fam. Nettekoven
Di 13-nov 11:45u Voorgangersoverleg
Di 13-nov 19.45u Zusterkring; leiding Gusta & Cobi
Wo 14-nov 19:30u BBB-studie door br. Frank Ouweneel
Zo 18-nov 10:30u Eredienst (Genezingsdienst) met br. Kelly
Ma 19-nov 19:30u Bidstond bij fam. Nettekoven
Ma 19-nov 20:00u Oudstenoverleg
Di 20-nov 19:30u Diakenoverleg; leiding Durk & Jenneke Walinga
Wo 21-nov 20:00u Huiskringen
Do 22-nov 19:30u Bestuursvergadering
Za 24-nov 08:30u Mannenontbijt; leiding Frans, Rene & Menno
Zo 25-nov 10:30u Eredienst met zr. Gusta Kelly
Zo 25-nov 19:30u GOLD Jeugd; leiding Ofra & Judith
Ma 26-nov 19:30u Bidstond bij fam. Nettekoven
Wo 28-nov 19:30u Sunshine Corner Zending door Fam. Van.der Sluijs
Vr 30-nov 18:00u Belgische Frietavond; leiding Diakenen
  

 

Here, laat het zaad van Uw Woord meer en meer in mij wortel schieten, zodat ik de vruchten ervan mag voortbrengen. Maak mij een kanaal van Uw zegeningen, zodat velen door mij heen gezegend zullen worden. 'Maar als jullie één met Mij blijven en mijn woorden niet vergeten, kunnen jullie vragen wat jullie willen en het zal gebeuren. Door veel vrucht te dragen, bewijzen jullie mijn leerlingen te zijn. Daardoor wordt duidelijk hoe glorierijk mijn Vader is.' – Johannes 15:7-8.

 

De gemeente is de plek waar iedereen welkom is. De gemeente is ook de plek waar we God aanbidden, luisteren naar wat Hij te zeggen heeft en waar we genezing en herstel en groei ontvangen. In onze Verlosser Jezus Christus is dat allemaal mogelijk. Hij is het Hoofd van de gemeente en Hij bindt ons tezamen. We willen mensen winnen voor de Here Jezus. Allereerst door ieders persoonlijke inzet als betrouwbaar getuige in zijn of haar omgeving. Maar ook door middel van huiskringen, Celebrations (kerkdiensten) en andere activiteiten die de liefde van God laten zien voor ieder mens in de samenleving. Hiervoor organiseren we speciale bijeenkomsten of acties die gericht zijn op verschillende doelgroepen (kids, tieners en jeugd, ouderen).

De gelovige wordt toegerust om te groeien naar een gezonde geestelijke volwassenheid. Deze toerusting vindt plaats door het geven van diverse trainingen en Bijbelstudies. Ook wordt er aangemoedigd om actief mee te gaan bouwen aan het gemeenteleven in de verschillende taken en bedieningen. Hierbij valt te denken aan babyopvang, kinderkerk, tiener- en jeugdwerk, aanbidding, pastoraat, barmhartigheid, onderwijs, gebed, evangelisatie, ordedienst, welkomstteam, geluid, tuinwerk, catering (keuken), huishouding (poetsen), praktische hulp, vele gebedsmomenten, lofprijzing en aanbidding, geloven in genezingen.

 
 

  

 

Privacy verklaring

Per 25 mei 2018 is de AVG van kracht. Deze wetgeving heeft betrekking op de voorwaarden waaronder persoonsgegevens verwerkt mogen worden. Dit alles in het kader van de privacy. Ook wij als kerkgenootschap vallen onder deze wetgeving. Het betreft zaken als:

- welke persoonsgegevens we vastleggen

- wie toegang heeft tot (delen) van deze gegevens

- met welk doel we gegevens gebruiken

- hoe we de gegevens opslaan en beveiligen

Concreet leggen wij gegevens vast in onze ledenadministratie. We gebruiken slechts de contactgegevens om u te informeren of te bereiken (voornamelijk via e-mail of telefonisch). Dit gebeurt door voorganger, oudsten maar ook door groepshoofden. Er worden ook mededelingen gedaan van persoonlijke aard in het contactblad dat voornamelijk bedoeld is voor de leden. Verder worden er beeld en geluidsopnames uitgezonden en opgeslagen van de diensten. Hiervan wordt duidelijk melding gemaakt bij het betreden van de zaal. Hierbij wordt voornamelijk het podium en naaste omgeving in beeld gebracht waarbij het uitzenden van persoonlijke momenten (mededelingen en voorbedes) wordt vermeden.

Dit is slechts een korte impressie. Voor een uitgebreide uitleg verwijzen we u naar de privacy verklaring op de website.

U hebt altijd het recht om gegevens op te vragen, te wijzigen of te laten verwijderen.

Neem hiervoor of voor andere vragen contact op met de coördinator privacy: p.bevelander@maranathekerk.org

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 08-11-2018