Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

 

 
Agenda
 
Wij heten u van harte welkom bij onze activiteiten:
 
 
Ma     01 juli    19:30 uur    Bidstond bij fam. Nettekoven
Wo     03 juli    19:30 uur    Overdenking/Bidstond door Olga Beuker
Vr      03 juli    10:00 uur    Ouderenochtend; leiding zr. Grace Belliot
Vr      03 juli    20:00 uur    Christelijke Filmavond bij br. Jimmy Megens
Zo      07 juli    10:30 uur    Eredienst (Avondmaal) met br. Pim van Diesen
Ma     08 juli    19:30 uur    Bidstond bij fam. Nettekoven
Di       09 juli    18:00 uur    BBQ (Zusterkring); organisatie Gusta & Cobi
Wo     10 juli    19:30 uur    Bijbelstudie/Bidstond door br. Kelly
Zo      14 juli    10:30 uur    Eredienst met br. kelly
Ma     15 juli    19:30 uur    Bidstond bij fam. Nettekoven
Wo     17 juli    19:30 uur    Overdenking/Bidstond
Zo      21 juli    10:30 uur    Eredienst met zr. Gusta Kelly
Ma     22 juli    19:30 uur    Bidstond bij fam. Nettekoven
Wo     24 juli    19:30 uur    Overdenking/Bidstond
Zo      28 juli    10:30 uur    Eredienst met br. Kelly
Ma     29 juli    19:30 uur    Bidstond bij fam. Nettekoven
Wo     31 juli    19:30 uur    Overdenking/Bidstond

*****************************************************************

Vr      02 aug   10:00 uur    Ouderenochtend; organisatie zr. Marianne van de Kerkhof
Za      03 aug   08:30 uur    Evangelisatie; leiding zr. Paula Meuwissen
Zo      04 aug   10:30 uur    Eredienst (Avondmaal) br. Franklin Brondenstein
Ma     05 aug   19:30 uur    Bidstond bij fam. Nettekoven
Wo     07 aug   19:30 uur    Overdenking/Bidstond
Zo      11 aug   10:30 uur    Eredienst met br. Jan Barendse
Ma     12 aug   19:30 uur    Bidstond bij fam. Nettekoven
Di       13 aug   19:45 uur    Zusterkring; leiding Gusta & Cobi
Wo     14 aug   19:30 uur    Overdenking/Bidstond
Zo      18 aug   10:30 uur    Eredienst met br. Kelly
Ma     19 aug   19:30 uur    Bidstond bij fam. Nettekoven
Wo     21 aug   19:30 uur    Overdenking/Bidstond
Vr      23 aug   18:00 uur    Belgische Frietavond
Zo      25 aug   10:30 uur    Eredienst metbr. Pim van Diesen
Ma     26 aug   19:30 uur    Bidstond bij fam. Nettekoven
Wo     28 aug   19:30 uur    Zendingsavond (India) zr. Melanie van de Vorst
Za      31 aug   16:15 uur    Huwelijksinzegening door br. Kelly

 
 
  

Wij willen leven in Gods tegenwoordigheid. Dat omvat een relatie met de Levende God, Schepper van hemel en aarde. In Gods tegenwoordigheid is lofprijs en aanbidding.

En ons doel is om – in lijn met de Grote Opdracht van Matteüs 28:19 – mensen in Zijn tegenwoordigheid te brengen. Gods Woord is de Waarheid. Het brengt redding, wijsheid, allerlei materiële en geestelijke

zegen en wordt geopenbaard onder de regie van de Heilige Geest.

Wij willen daar in mee vloeien. Zo kunnen wij Gods Woord gezalfd doorgeven, hetzij in prediking of Bijbeltraining, persoonlijk getuigenis. Het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht. De Here Jezus heeft gezegd: “U zal kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt”. We zijn er voor mensen. God houdt van mensen en wij houden van mensen. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben.

 

Welkom in de Maranathakerk.

 

Naar boven, omdat we geloven in God de schepper van het leven. De almachtige en eeuwige God heeft zich kenbaar gemaakt in de persoon Jezus Christus. Het leven van Jezus toont het hart van God de Vader. Wij geloven dat Jezus is gestorven aan het kruis om de weg naar God te herstellen. Wij geloven in de opstanding uit de dood wat ons de hoop op nieuw leven biedt. Wij geloven dat het de heilige Geest van God is die ons tegemoetkomt met kracht en troost in ons kwetsbare leven.

Naar elkaar willen we omzien, opdat we een gemeenschap vormen waar men liefde en geborgenheid kan ervaren. We zijn er nog niet, maar we gaan ervoor.

Naar buiten, omdat de Heer ons uitdaagt om het leven en het geloof te delen met de wereld waarin wij leven. Wij willen een verschil maken door het hart dat de Here Jezus ons getoond heeft, ook te tonen aan de mensen om ons heen. Wij willen er zijn met een hart voor de ander. Welkom in de Maranathakerk. 

  

 

Privacy verklaring

Per 25 mei 2018 is de AVG van kracht. Deze wetgeving heeft betrekking op de voorwaarden waaronder persoonsgegevens verwerkt mogen worden. Dit alles in het kader van de privacy. Ook wij als kerkgenootschap vallen onder deze wetgeving. Het betreft zaken als:

- welke persoonsgegevens we vastleggen

- wie toegang heeft tot (delen) van deze gegevens

- met welk doel we gegevens gebruiken

- hoe we de gegevens opslaan en beveiligen

Concreet leggen wij gegevens vast in onze ledenadministratie. We gebruiken slechts de contactgegevens om u te informeren of te bereiken (voornamelijk via e-mail of telefonisch). Dit gebeurt door voorganger, oudsten maar ook door groepshoofden. Er worden ook mededelingen gedaan van persoonlijke aard in het contactblad dat voornamelijk bedoeld is voor de leden. Verder worden er beeld en geluidsopnames uitgezonden en opgeslagen van de diensten. Hiervan wordt duidelijk melding gemaakt bij het betreden van de zaal. Hierbij wordt voornamelijk het podium en naaste omgeving in beeld gebracht waarbij het uitzenden van persoonlijke momenten (mededelingen en voorbedes) wordt vermeden.

Dit is slechts een korte impressie. Voor een uitgebreide uitleg verwijzen we u naar de privacy verklaring op de website.

U hebt altijd het recht om gegevens op te vragen, te wijzigen of te laten verwijderen.

Neem hiervoor of voor andere vragen contact op met de coördinator privacy: p.bevelander@maranathekerk.org

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 01-07-2019