Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

 

 
Agenda
 
Wij heten u van harte welkom bij onze activiteiten:
 
Vr 1-mrt 10:00u Ouderenochtend; leiding zr. Grace Belliot
Vr 1-mrt 19:30u Zendingsavond Maastricht
Za 2-mrt 10:00u Huwelijksdag; door Fam. De Vries
Za 2-mrt 08:30u Evangelisatie Leiding zr. Paula Meuwissen
Zo 3-mrt 10:30u Eredienst (Maaltijd van de Heer) met br. Kelly
Zo 3-mrt 19:00u Gezellig samenzijn; leiding Gerrie Kelly
Zo 3-mrt 19:30u GOLD; leiding Judith & Ofra
Ma 4-mrt 19:30u Bidstond bij fam. Nettekoven
Wo 6-mrt 19:30u Zendingsavond door Charmaine & Frieda
Za 9-mrt 09:30u VPE-Regio meeting VPE in de Maranathakerk
Zo 10-mrt 10:30u Eredienst met br. Michel van Rossum
Ma 11-mrt 19:30u Bidstond bij fam. Nettekoven
Ma 11-mrt 19:30u Bestuursvergadering
Di 12-mrt 11:45u Voorgangersoverleg
Di 12-mrt 19:45u Zusterkring; leiding Gusta & Cobi
Wo 13-mrt 20:00u Huiskringen
Za 16-mrt 14:00u Bible Journaling NBG; organisatie zr. Davida Jongerius
Za 16-mrt 19:30u 25+ Jeugd; organisatie Lex & Jimmy
Zo 17-mrt 10:30u Eredienst met br. Kelly
Zo 17-mrt 19:30u GOLD; leiding Judith & Ofra
Ma 18-mrt 09:00u Gebedsdag; leiding zr. Gusta Kelly
Wo 20-mrt 19:30u BBB door br. Frank Ouweneel
Vr 22-mrt 18:00u Belgische Frietavond; leiding Diakenen
Zo 24-mrt 10:30u Eredienst met br. Gerrit Spreeuwers
Ma 25-mrt 19:30u Bidstond bij fam. Nettekoven
Wo 27-mrt 20:00u Huiskringen
Vr 29-mrt 19:30u Geloven alleen…! Maranatha Worship Team
Zo 31-mrt 10:30u Eredienst met zr. Gusta Kelly
Zo 31-mrt 19:30u GOLD; leiding Judith & Ofra
  

De Heer is in ons midden

“Mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volkeren” – Jes. 56:7

Wie zijn wij? Wij zijn een multiculturele familiekerk en willen vanuit passie voor Jezus, mensen aanmoedigen in het kennen en volgen van Jezus. Hen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, tot eenheid en tot volwassenheid om uit te reiken naar Eindhoven, Nederland en de wereld. – Ef. 4:12-14

Onze Kernwaarden:

Passie – Discipelschap – Familie – Toerusting – Missie

Passie: Wij geloven dat onze hartsrelatie met God de hoogste prioriteit is en dit komt tot uitdrukking in de manier hoe we Hem aanbidden en hoe we leven. – Mat. 22:37-40

Discipelschap: Wij geloven in het volgen van Jezus in alle aspecten van ons leven. – Luc. 14:27

Familie: Wij geloven in het belang van gezonde families en het verbinden van de generaties. – Joh. 13:34, 35

Toerusting: Wij geloven in het belang van training en onderwijs voor ontwikkeling in roeping en leiderschap. – 2 Tim. 3:16, 17

Missie: Wij geloven in de opdracht om het evangelie van Jezus Christus te prediken en uit te leven, en om Zijn koninkrijk uit te bouwen, zowel lokaal als mondiaal (zending). – Mat. 28:19, 20; Ef. 4:16

 

 

Welkom in de Maranathakerk.

 

Naar boven, omdat we geloven in God de schepper van het leven. De almachtige en eeuwige God heeft zich kenbaar gemaakt in de persoon Jezus Christus. Het leven van Jezus toont het hart van God de Vader. Wij geloven dat Jezus is gestorven aan het kruis om de weg naar God te herstellen. Wij geloven in de opstanding uit de dood wat ons de hoop op nieuw leven biedt. Wij geloven dat het de heilige Geest van God is die ons tegemoetkomt met kracht en troost in ons kwetsbare leven.

Naar elkaar willen we omzien, opdat we een gemeenschap vormen waar men liefde en geborgenheid kan ervaren. We zijn er nog niet, maar we gaan ervoor.

Naar buiten, omdat de Heer ons uitdaagt om het leven en het geloof te delen met de wereld waarin wij leven. Wij willen een verschil maken door het hart dat de Here Jezus ons getoond heeft, ook te tonen aan de mensen om ons heen. Wij willen er zijn met een hart voor de ander. Welkom in de Maranathakerk. 

  

 

Privacy verklaring

Per 25 mei 2018 is de AVG van kracht. Deze wetgeving heeft betrekking op de voorwaarden waaronder persoonsgegevens verwerkt mogen worden. Dit alles in het kader van de privacy. Ook wij als kerkgenootschap vallen onder deze wetgeving. Het betreft zaken als:

- welke persoonsgegevens we vastleggen

- wie toegang heeft tot (delen) van deze gegevens

- met welk doel we gegevens gebruiken

- hoe we de gegevens opslaan en beveiligen

Concreet leggen wij gegevens vast in onze ledenadministratie. We gebruiken slechts de contactgegevens om u te informeren of te bereiken (voornamelijk via e-mail of telefonisch). Dit gebeurt door voorganger, oudsten maar ook door groepshoofden. Er worden ook mededelingen gedaan van persoonlijke aard in het contactblad dat voornamelijk bedoeld is voor de leden. Verder worden er beeld en geluidsopnames uitgezonden en opgeslagen van de diensten. Hiervan wordt duidelijk melding gemaakt bij het betreden van de zaal. Hierbij wordt voornamelijk het podium en naaste omgeving in beeld gebracht waarbij het uitzenden van persoonlijke momenten (mededelingen en voorbedes) wordt vermeden.

Dit is slechts een korte impressie. Voor een uitgebreide uitleg verwijzen we u naar de privacy verklaring op de website.

U hebt altijd het recht om gegevens op te vragen, te wijzigen of te laten verwijderen.

Neem hiervoor of voor andere vragen contact op met de coördinator privacy: p.bevelander@maranathekerk.org

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 06-03-2019