Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

 

 
Agenda
 
Wij heten u van harte welkom bij onze activiteiten:
 
Wo 1-mei 19:30u Bijbelstudie door br. Kelly
Vr 3-mei 10:00u Ouderenochtend; leiding zr. Paula meuwissen
Vr 3-mei 20:00u Filmavond (Tieners&Jeugd) bij br. Jimmy Megens
Za 4-mei 08:30u Evangelisatie; leiding zr. Paula Meuwissen
Za 4-mei 09:00u EHBO cursus; organisatie br. Maikel Kelly
Zo 5-mei 10:30u Eredienst met br. Kelly
Ma 6-mei 19:30u Bidstond bij familie Nettekoven
Ma 6-mei 19:30u Bestuursvergadering
Wo 8-mei 20:00u Huiskringen
Vr 10-mei 19:30u Zendingsmissie Maastricht
Za 11-mei 08:30u Mannen ontbijt; leiding Frans, Rene en Menno
Zo 12-mei 10:30u Eredienst met br. Michel van Rossum
Zo 12-mei 19:30u GOLD; leiding Judith & Ofra
Ma 13-mei 19:30u Bidstond bij familie Nettekoven
Di 14-mei 11:45u Voorgangersoverleg
Di 14-mei 19:45u Zusterkring; leiding Gusta en Cobi
Wo 15-mei 19:30u Bijbelstudie BBB door br. Frank Ouweneel
Vr 17-mei 18:00u Belgische Frietavond
Za 18-mei 19:30u Jeugd 25+; organisatie Lex en Jimmy
Zo 19-mei 10:30u Eredienst (DOOPDIENST) met br. Kelly
Ma 20-mei 09:00u Gebedsdag; leiding zr. G. Kelly
Wo 22-mei 20:00u Huiskringen
Zo 26-mei 10:30u Eredienst met zr. Gusta Kelly
Zo 26-mei 19:30u GOLD; leiding Judith & Ofra
Ma 27-mei 19:30u Bidstond bij familie Nettekoven
Wo 29-mei 19:30u Bijbelstudie door br. Kelly
Do 30-mei 19:00u Hemelvaart Troonbestijging van Christus!
 
  

Wij willen leven in Gods tegenwoordigheid. Dat omvat een relatie met de Levende God, Schepper van hemel en aarde. In Gods tegenwoordigheid is lofprijs en aanbidding.

En ons doel is om – in lijn met de Grote Opdracht van Matteüs 28:19 – mensen in Zijn tegenwoordigheid te brengen. Gods Woord is de Waarheid. Het brengt redding, wijsheid, allerlei materiële en geestelijke

zegen en wordt geopenbaard onder de regie van de Heilige Geest.

Wij willen daar in mee vloeien. Zo kunnen wij Gods Woord gezalfd doorgeven, hetzij in prediking of Bijbeltraining, persoonlijk getuigenis. Het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht. De Here Jezus heeft gezegd: “U zal kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt”. We zijn er voor mensen. God houdt van mensen en wij houden van mensen. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben.

 

Welkom in de Maranathakerk.

 

Naar boven, omdat we geloven in God de schepper van het leven. De almachtige en eeuwige God heeft zich kenbaar gemaakt in de persoon Jezus Christus. Het leven van Jezus toont het hart van God de Vader. Wij geloven dat Jezus is gestorven aan het kruis om de weg naar God te herstellen. Wij geloven in de opstanding uit de dood wat ons de hoop op nieuw leven biedt. Wij geloven dat het de heilige Geest van God is die ons tegemoetkomt met kracht en troost in ons kwetsbare leven.

Naar elkaar willen we omzien, opdat we een gemeenschap vormen waar men liefde en geborgenheid kan ervaren. We zijn er nog niet, maar we gaan ervoor.

Naar buiten, omdat de Heer ons uitdaagt om het leven en het geloof te delen met de wereld waarin wij leven. Wij willen een verschil maken door het hart dat de Here Jezus ons getoond heeft, ook te tonen aan de mensen om ons heen. Wij willen er zijn met een hart voor de ander. Welkom in de Maranathakerk. 

  

 

Privacy verklaring

Per 25 mei 2018 is de AVG van kracht. Deze wetgeving heeft betrekking op de voorwaarden waaronder persoonsgegevens verwerkt mogen worden. Dit alles in het kader van de privacy. Ook wij als kerkgenootschap vallen onder deze wetgeving. Het betreft zaken als:

- welke persoonsgegevens we vastleggen

- wie toegang heeft tot (delen) van deze gegevens

- met welk doel we gegevens gebruiken

- hoe we de gegevens opslaan en beveiligen

Concreet leggen wij gegevens vast in onze ledenadministratie. We gebruiken slechts de contactgegevens om u te informeren of te bereiken (voornamelijk via e-mail of telefonisch). Dit gebeurt door voorganger, oudsten maar ook door groepshoofden. Er worden ook mededelingen gedaan van persoonlijke aard in het contactblad dat voornamelijk bedoeld is voor de leden. Verder worden er beeld en geluidsopnames uitgezonden en opgeslagen van de diensten. Hiervan wordt duidelijk melding gemaakt bij het betreden van de zaal. Hierbij wordt voornamelijk het podium en naaste omgeving in beeld gebracht waarbij het uitzenden van persoonlijke momenten (mededelingen en voorbedes) wordt vermeden.

Dit is slechts een korte impressie. Voor een uitgebreide uitleg verwijzen we u naar de privacy verklaring op de website.

U hebt altijd het recht om gegevens op te vragen, te wijzigen of te laten verwijderen.

Neem hiervoor of voor andere vragen contact op met de coördinator privacy: p.bevelander@maranathekerk.org

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 14-05-2019