Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

 

 

Activiteiten

Wij vragen uw aandacht voor onderstaande activiteiten:
 

Israël reis...

 

Van 14 juli t/m 25 juli 2020 organiseert onze kerk een Israëlreis. Lijkt het u ook wat? Dan kunt u zich voor de reis opgeven. Voor meer informatie kunt u bij br. Kelly terecht. Schrijf u in op het inschrijvingsformulier op het prikbord.

  

GOLD (Jeugd)...

 

Gewoon doen! Je bent van harte welkom op de jeugdavonden. Wat doen we? Aanbidding – de Bijbel open – open gesprekken – bidden, met een toffe groep mensen van je eigen leeftijd! Om Jezus beter te leren kennen en volgen. Of je nou al heel vaak komt of nog nooit bent geweest: je bent welkom!

Waar? In het jeugdhonk van de kerk.

Wanneer? 1, 15& september vanaf 19.30 uur en daarna om de twee weken

Voor wie? Alle jeugd van 18 jaar en ouder. We zien uit naar je komst!

Groetjes, Judith & Ofra. 

    

Vasten (om de kracht van God)...

 

De voorganger roept iedereen op om samen als gemeente te gaan vasten op woensdag 4 september. Het doel van het vasten is meer diepgang te krijgen in het leven van de gemeente. Diepgang in de gemeente is er alleen, als er ook diepgang is in ons persoonlijk leven!

  

Ouderenochtend...

 

Op vrijdag 6 september worden de senioren weer verwend met een ochtend waarop samenzijn, gezelligheid, zingen, spelletjes, maar ook het Woord van God centraal zal staan! De ouderenochtend begint om 10:00 uur.

 

Filmavond...

 

Elke eerste vrijdag van de maand zijn alle jeugdleden & tieners van harte welkom bij Jimmy Megens thuis. Adres: Leeghwaterstraat 50 in Eindhoven. Vanaf 20:00 uur wordt er een mooie christelijke DVD vertoond. Je bent van harte welkom en het is echt de moeite waard om te komen. Doel? Gezelligheid, onderlinge band verstevigen en een blessed evening.

 

Evangelisatie...

 

Zaterdag 7 september gaan we het allerbeste nieuws dat er bestaat, brengen bij de mensen. Het allerbeste nieuws is het Evangelie van Jezus Christus. Doe wat Hij zegt en je zult gezegend worden! Ga mee; we gaan huis aan huis folderen. Aanvang 8:30 uur. Je kunt je opgeven bij zr. Paula Meuwissen.

   

Opdrachtdienst...

 

Zondag 8 september zal Liam Elias Hoo aan de Here Jezus opgedragen worden. Liam is een zoontje van Darryl en Jerusha Hoo. We wensen hun heel veel zegen en kracht toe in het opvoeden van hun Liam.

  

Bestuursvergadering...

 

Maandag 9 september houden we onze maandelijkse bestuursver-gadering. We rekenen op uw gebed!

 

Voorgangersoverleg...

 

Dinsdag 10 september wordt het maandelijkse voorgangersoverleg gehouden. Verschillende voorgangers en dominees uit Eindhoven komen dan bij elkaar om van elkaar te leren en met elkaar te bidden. Wilt u bidden dat de voorgaande broeders wijsheid en inzicht van de Here Jezus blijven krijgen?

 

Zusterkring...

 

Lieve vrouwen van de Maranathakerk, 10 september is er weer een vrouwenavond, een zusterkringavond Deze keer is het Thema: Israël. De avond begint om 19.45 uur Naast informatie kunt u ook lekkere hapjes krijgen uit het land van melk en honing! We ervaren Gods zegen op deze avonden waarin ruimte is, om lief en leed met elkaar te delen. We praten, zingen, bidden samen. De koffie staat klaar, voel je welkom!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkproeverij...

 

We gaan het dit jaar weer doen! Op zondag 15 september 2019. Verschillende kerken samen. Wat heel erg voor de hand ligt en wat we misschien al veel eerder hadden moeten doen. Wat in Engeland en de VS al jaren een bewezen succes is. Namelijk, gewoon iemand uitnodigen om mee te gaan naar de kerk. Om het geloof te 'proeven'. Want waarom zou je datgene wat voor jou waardevol is alleen voor jezelf houden? Maar het hangt van jou af of jij het durft. Om op je collega, buurman, vriend, of familielid af te stappen en te zeggen: “Hé, ga je met me mee?” Gewoon voor een keertje. We hebben folders voor je. Wie weet welke uitwerking het gaat hebben. Het gaat om het uitnodigen. En inderdaad, misschien zegt diegene: ik kom niet. Maar dan hebben we de uitnodiging wel gedaan. En dat telt. Probeer het. Neem iemand mee naar de Nationale kerkproeverij in de Maranathakerk.

   

Belangrijke Bijbelstudie Begrippen br. Ouweneel...

 

Uit vele gesprekken met christenen uit allerlei kerken/gemeenten blijkt dat zij graag Bijbelstudie-avonden willen bezoeken, als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan. Het onderwijs dient 100% Bijbelgetrouw te zijn zonder concessies. Onderwerpen en thema’s die “leven”. Kom naar deze bijzondere Bijbelstudie’s, gegeven door br. Frank Ouweneel. Woensdag 18 september om 19:30u.

  

Maastricht Zendingswerk

 

Vrijdag 20 september gaan we onze broeders en zusters in Maastricht helpen. De broeders en zusters uit Maastricht vinden het erg fijn.

 

Mannenontbijt...

 

Zaterdag 21 september staat het volgende mannenontbijt op het progamma. Neem iets lekkers mee. We zullen een gezegende tijd samen doorbrengen. Aanvang: 08:30 uur.

 

  

25+ groep...

 

Wat is de 25+ groep? Het is een groep binnen de gemeente voor de wat oudere jeugd.

Wat is het doel? Het doel is om geestelijk te groeien, elkaar te bemoedigen en voor elkaar te bidden. Vanuit Gods woord bespreken we thema’s zoals: Gemeente- zijn, hoe blijf je gericht op God? Wat mogen we doen in Zijn koninkrijk? Hoe verstaan we God’s stem? Dit in relatie tot werk, gemeente en relatie/gezin. We komen al een tijdje met een vaste kern samen. Deze avonden worden als opbouwend ervaren. Ook plannen we enkele keren per jaar een leuk uitje.

Hoe vaak en waar? We komen één keer per maand samen bij Lex en Argeniece Niekoop. Deze avonden beginnen om 20.00 uur. De eerstvolgende avond is op zaterdag 21 september. Ben je 25 jaar of ouder en wil je meer informatie spreek ons gerust aan. Wij wensen u Gods rijke zegen toe! Info bij Lex Niekoop en Jimmy Megens.

   

Gebedsdag...

 

Op maandag 23 september is er een gebedsdag. Vanaf 9.00u. tot 17.00u en vanaf 19.30u. tot 20.30u. We hopen dat veel mensen deze dag tijd zullen maken om te komen!

Er is een mogelijkheid om de lunch te gebruiken tegen en vergoeding van 2,50 euro. Opgeven kan bij zr.Kelly of bij de inschrijflijst aan het prikbord.

  

Oudstenoverleg...

 

Op dinsdag 24 september zal er een oudstenoverleg zijn. Altijd fijn als u bidt voor de wijsheid van de Heilige Geest! We willen Zijn aanwijzingen volgen! We willen de Here Jezus gehoorzamen.

 

Doopdienst...

 

Op niet al te lange termijn is er weer een doopdienst in onze gemeente. Heb je de Here Jezus lief? Laat je dan dopen.

  

Extra offer ontmoetingsruimteproject!

 

Graag willen we u vragen of u ook wilt overwegen een extra offer te geven voor het nieuwe project: Bouwfonds. We hebben het nodig voor fase 2! Dat is het ontmoetingsruimteproject.

 

 

 

   

 

  

 

 

 

In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 01-09-2019