Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

 

Activiteiten

Wij vragen uw aandacht voor onderstaande activiteiten:
 

Opstandingsfeest...

 

Wat een feest! De Here Jezus Christus heeft de prijs aan God betaald! Hij gaf Zijn leven voor ons. Plaatsvervangend stierf Hij. Maar daar bleef het gelukkig niet bij: Jezus Christus stond op uit de dood! Hij heeft de dood en het dodenrijk overwonnen! Kom en vier dit grote feest met ons op zondag 1 april.

  

Ouderenochtend...

 

Op vrijdag 6 april worden de senioren weer verwend met een ochtend waarop samenzijn, gezelligheid, zingen, spelletjes, maar ook het Woord van God centraal zal staan!

    

Filmavond...

 

Elke eerste vrijdag van de maand zijn alle jeugdleden & tieners van harte welkom bij Jimmy Megens thuis. Adres: Leeghwaterstraat 50 in Eindhoven. Vanaf 20:00 uur wordt er een mooie christelijke DVD vertoond. Je bent van harte welkom en het is echt de moeite waard om te komen. Doel? Gezelligheid, onderlinge band verstevigen en een blessed evening.

 

Evangelisatie...

 

Zaterdag 31 maart gaan we het allerbeste nieuws dat er bestaat, brengen bij de mensen. Het allerbeste nieuws is het Evangelie van Jezus Christus. Doe wat Hij zegt en je zult gezegend worden! Ga mee; we gaan huis aan huis folderen. Aanvang 8:30 uur. Je kunt je opgeven bij zr. Paula Meuwissen.

 

Van de secretaris van de Regio VPE...

 

Beste voorgangers, leiders,

Bij deze willen we jullie van harte uitnodigen deel te nemen aan onze Regiomeeting op 7 april in de nieuwe kerk van Lighthouse te Maastricht.

Het thema van deze ontmoeting is “Bouwen aan een kerk voor de volgende generatie”

Er zijn twee sprekers uit eigen geledingen: voorganger van Damascus Road church, Matthew Lunders en onze regioleider Remco de Zwart die elk een deel op zich nemen.

Adres: Lighthouse; Aartshertogenplein 1; 6226 XZ Maastricht.

Als je van Eindhoven uit via de E25 Maastricht nadert, neem dan de afslag Berg en Terblijt,(de layout van de kruisingen is onlangs ingrijpend veranderd). Daar aan de ingang van de kerk weinig parkeerplaats is, willen wij jullie vragen de auto te parkeren op de parking van het MVV stadion en Mc Donalds. Van daaruit is de achterzijde van de kerk goed te zien en zeer goed bereikbaar.

 

GOLD (Jeugd)...

 

Je bent van harte welkom op de jeugdavonden. Wat doen we? Aanbidding – de Bijbel open – open gesprekken – bidden, met een toffe groep mensen van je eigen leeftijd! Om Jezus beter te leren kennen en volgen. Of je nou al heel vaak komt of nog nooit bent geweest: je bent welkom!

Waar? In het jeugdhonk van de kerk.

Wanneer? 8 & 22 april vanaf 19.30 uur en daarna om de twee weken

Voor wie? Alle jeugd van 18 jaar en ouder. We zien uit naar je komst!

Groetjes, Judith & Ofra.

 

Bestuursvergadering...

 

Maandag 9 april is er weer onze maandelijkse bestuursvergadering. We rekenen op uw gebed.

 

Voorgangersoverleg...

 

Dinsdag 10 april wordt het maandelijkse voorgangersoverleg bij ons in de Maranathakerk gehouden. Verschillende voorgangers en dominees uit Eindhoven komen dan bij elkaar om van elkaar te leren en met elkaar te bidden. Wilt u bidden dat de voorgaande broeders wijsheid en inzicht van de Here Jezus blijven krijgen?

  

Zusterkring...

 

Lieve vrouwen van de Maranathakerk, 10 april is er weer een vrouwenavond, een zusterkringavond. De avond begint om 20.00 uur. We ervaren Gods zegen op deze avonden waarin ruimte is, om lief en leed met elkaar te delen. We praten, zingen, bidden samen.

De koffie staat klaar, voel je welkom!

Maastricht Zendingswerk...

 

Vrijdag 13 april gaan we onze broeders en zusters in Maastricht helpen. De broeders en zusters waarderen het enorm.

 

Doopdienst...

 

Op zondag 15 april is er een doopdienst in onze gemeente. Heb je de Here Jezus lief? Laat je dan dopen. De Here Jezus heeft het beste met je voor! Hij weet dat we weleens kunnen falen, maar dat moet geen reden zijn om je niet te laten dopen. Hij wil je echt helpen. Als de Here Jezus Zichzelf liet dopen en zo het goede voorbeeld gaf, waarom zou jij het dan niet doen? Toen Johannes de Doper de Here Jezus aanvankelijk niet wilde dopen, antwoordde de Here Jezus hem: “toch wil ik dat je mij doopt, want we moeten precies doen wat God van ons verlangt” Matteüs 3:15, Het Levende Woord.

   

Diakenoverleg...

 

Dinsdag 17 april wordt er een diakenoverleg gehouden. Dit zal gebeuren bij Fam. Walinga thuis. Alle diakenen worden dan verwacht. Aanvang: 20:00 uur.

  

Belangrijke Bijbelstudie Begrippen br. Ouweneel...

 

Uit vele gesprekken met christenen uit allerlei kerken/gemeenten blijkt dat zij graag Bijbelstudie-avonden willen bezoeken, als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan. Het onderwijs dient 100% Bijbelgetrouw te zijn zonder concessies. Onderwerpen en thema’s die “leven”. Kom naar deze bijzondere Bijbelstudie’s, gegeven door br. Frank Ouweneel. Woensdag 18 april om 19:30u.

 

Vasten...

 

De voorganger roept iedereen op om samen als gemeente te gaan vasten op woensdag 18 april. Door bidden en vasten krijgen we een intiemere relatie met God. God kan en wil wonderen in ons midden doen.

  

Maranatha Book-Inn...

 

Heeft u de komende maand leuke en zinvolle cadeautjes nodig? Loop eens binnen! Er zijn CD’s, DVD’s, kaarten, geloofsopbouwende boeken en nog veel meer te koop. Bovendien kunt u er alles bestellen!

  

Extra offer ontmoetingsruimteproject!...

 

Graag willen we u vragen of u ook wilt overwegen een extra offer te geven voor het nieuwe project: Bouwfonds. We hebben het nodig voor fase 2! Dat is het ontmoetingsruimteproject.

 

Israël reis...

 

Van 10 juli t/m 23 juli organiseert onze kerk een Israëlreis. Lijkt het u ook wat? Dan kunt u zich voor de reis opgeven. Voor meer informatie kunt u bij br. Kelly terecht.

 

Van het bestuur...

 

-Het voedselpakketten team zoekt hulp bij het volgende.

Op de laatste zaterdag van de maand zoekt het team, liefst jonge krachtige, mensen die om 09:30 uur maximaal een half uur helpen met het naar boven brengen van enkele zware kratten. Graag melden bij br. Sander Wuister.

 

-Het geluidsteam heeft volgende verzoek met het bestuur besproken. Het bestuur heeft het verzoek na beraad goedgekeurd. Het geluidsteam zal het mengpaneel naar beneden verhuizen. De reden is dat op het balkon een vertekend beeld van het totaal geluid is, waardoor men het geluid niet optimaal kan regelen voor de zaal. Beneden hoort de geluidstechnicus hetzelfde als wat de zaal hoort. Dit zal de kwaliteit van het geluid ten goede komen. Er zal hiervoor een constructie worden gemaakt op de achterste kerkbank, waardoor de doorgang achterin de kerk vrij blijft. De overige activiteiten (zoals opnames en film) zullen boven blijven. Het team zit dan wel dichterbij de bezoekers, waardoor misschien de neiging is om hen aan te spreken op het geluid. We verzoeken eenieder om het team hier niet op aan te spreken tijdens de dienst, maar met evt. opmerkingen altijd achteraf met br. Dave v.d. Valk contact te nemen. Onthoud hierbij ook dat er nooit naar ieders smaak geluid geregeld kan worden. Bestuur wenst het team veel zegen met hun trouwe inzet en zoektocht naar steeds verbeteren van de ondersteuning van de erediensten.

 

-Zoals aangegeven in de Algemene Leden Vergadering, is het bestuur zich aan het oriënteren naar de mogelijkheid van het sluiten van een hypotheek t.b.v. de verbouwing fase 2. Uiteraard zal er geen enkele verplichting worden aangegaan zonder inspraak van de leden (vergadering). We houden u op de hoogte van bevindingen.

 

 

   

 

 

 

In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 16-04-2018