Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

 

 

Activiteiten

Wij vragen uw aandacht voor onderstaande activiteiten:
 

Israël reis...

 

Van 11 juli t/m 23 juli 2020 organiseert onze kerk een Israëlreis. Lijkt het u ook wat? Dan kunt u zich voor de reis opgeven. Voor meer informatie kunt u bij br. Kelly terecht. Schrijf u in op het inschrijvingsformulier op het prikbord.

  

Ouderenochtend...

 

Op vrijdag 3 mei worden de senioren weer door onze zusters verwend met een ochtend waarop samenzijn, gezelligheid, zingen, spelletjes, maar ook het Woord van God centraal zal staan!

    

Filmavond...

 

Elke eerste vrijdag van de maand zijn alle jeugdleden & tieners van harte welkom bij Jimmy Megens thuis. Adres: Leeghwaterstraat 50 in Eindhoven. Vanaf 20:00 uur wordt er een mooie christelijke DVD vertoond. Je bent van harte welkom en het is echt de moeite waard om te komen. Doel? Gezelligheid, onderlinge band verstevigen en een blessed evening.

  

Evangelisatie...

 

Zaterdag 4 mei gaan we evangeliseren. We gaan weer huis aan huis flyeren. Flyeren werkt! De Heer verlangt van Zijn kinderen dat ze de wereld bekend maken met Zijn Goede Boodschap. Verwacht het niet alleen van de ander, denk er niet te licht over, want het is de wil van God met ons leven om het Evangelie te verspreiden. Aanvang: 08:30 uur. Info bij zr. Paula Meuwissen. Nogmaals: flyeren werkt!

 

EHBO herhalingscursus...

 

EHBO herhalingscursus staat onder leiding van br. Maikel Kelly. De 2 EHBO instructeurs Maurice Plouvier en Hennie van der Loo zullen deze herhalingscursus dan ook geven. De betreffende EHBO’s die dit moeten volgen zijn hier van op de hoogte. De 2de groep staat gepland op zaterdag 4 mei. Tijd: 9:00u-13:00u. Place to be? Maranathakerk.

 

Bestuursvergadering...

 

Maandag 6 mei om 19:30 uur houden we onze maandelijkse bestuurs-vergadering. We rekenen op uw gebed. 

  

Maastricht Zendingswerk...

 

Vrijdag 10 mei gaan we onze broeders en zusters in Maastricht helpen. De broeders en zusters waarderen het enorm. Aanvang: 19:30u. 

 

Mannenontbijt...

 

Zaterdag 11 mei staat het volgende mannenontbijt op het progamma. Neem iets lekkers mee. We zullen een gezegende tijd samen doorbrengen. Aanvang: 08:30 uur.

 

GOLD (Jeugd)...

 

Gewoon doen! Je bent van harte welkom op de jeugdavonden. Wat doen we? Aanbidding – de Bijbel open – open gesprekken – bidden, met een toffe groep mensen van je eigen leeftijd! Om Jezus beter te leren kennen en volgen. Of je nou al heel vaak komt of nog nooit bent geweest: je bent welkom!

Waar? In het jeugdhonk van de kerk.

Wanneer? 12 & 26 mei vanaf 19.30 uur en daarna om de twee weken

Voor wie? Alle jeugd van 18 jaar en ouder. We zien uit naar je komst!

Groetjes, Judith & Ofra.

 

Voorgangersoverleg...

 

Dinsdag 14 mei wordt het maandelijkse voorgangersoverleg gehouden. Verschillende voorgangers en dominees uit Eindhoven komen dan bij elkaar om van elkaar te leren en met elkaar te bidden. Wilt u bidden dat de voorgaande broeders wijsheid en inzicht van de Here Jezus blijven krijgen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusterkring....

 

Lieve vrouwen van de Maranathakerk 14 mei is er weer Zusterkring. De avond begint om 19:45 uur. We ervaren Gods zegen op deze avonden waarin ruimte is, om lief en leed met elkaar te delen. We praten, zingen, bidden samen. De koffie staat klaar, voel je welkom!

 

Belangrijke Bijbelstudie Begrippen br. Ouweneel...

 

Uit vele gesprekken met christenen uit allerlei kerken/gemeenten blijkt dat zij graag Bijbelstudie-avonden willen bezoeken, als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan. Het onderwijs dient 100% Bijbelgetrouw te zijn zonder concessies. Onderwerpen en thema’s die “leven”. Kom naar deze bijzondere Bijbelstudie’s, gegeven door br. Frank Ouweneel. Woensdag 15 mei om 19:30u.

   

25+ groep...

 

Wat is de 25+ groep? Het is een groep binnen de gemeente voor de wat oudere jeugd.

Wat is het doel? Het doel is om geestelijk te groeien, elkaar te bemoedigen en voor elkaar te bidden. Vanuit Gods woord bespreken we thema’s zoals: Gemeente- zijn, hoe blijf je gericht op God? Wat mogen we doen in Zijn koninkrijk? Hoe verstaan we God’s stem? Dit in relatie tot werk, gemeente en relatie/gezin. We komen al een tijdje met een vaste kern samen. Deze avonden worden als opbouwend ervaren. Ook plannen we enkele keren per jaar een leuk uitje.

Hoe vaak en waar? We komen één keer per maand samen bij Lex en Argeniece Niekoop. Deze avonden beginnen om 20.00 uur. De eerstvolgende avond is op zaterdag 18 mei. Ben je 25 jaar of ouder en wil je meer informatie spreek ons gerust aan. Wij wensen u Gods rijke zegen toe! Info bij Lex Niekoop en Jimmy Megens.

  

Doopdienst…

 

Op zondag 19 mei is er een doopdienst in onze gemeente. Heb je de Here Jezus lief? Laat je dan dopen. De Here Jezus heeft het beste met je voor! Hij weet dat we weleens kunnen falen, maar dat moet geen reden zijn om je niet te laten dopen. Hij wil je echt helpen. Als de Here Jezus Zichzelf liet dopen en zo het goede voorbeeld gaf, waarom zou jij het dan niet doen? Toen Johannes de Doper de Here Jezus aanvankelijk niet wilde dopen, antwoordde de Here Jezus hem: “toch wil ik dat je mij doopt, want we moeten precies doen wat God van ons verlangt” Matteüs 3:15, Het Levende Woord.

 

Gebedsdag...

 

Maandag 20 mei is er weer een gebedsdag in de kerk. Tijd: 9.00u-17.00u en 19.30-20.30u. U kunt elk uur binnen lopen en ook kunt u zich opgeven voor de lunch. Deze kost twee euro vijftig per persoon. Opgeven kan door uw naam op te schrijven op het inschrijfformulier op het prikbord.

We bidden deze dag voor de noden van de wereld, de gemeente, voor persoonlijke noden en voor de kracht van de Heilige Geest. Gebed is een machtig wapen en kan alles veranderen!

 

  

Hemevaartsconferentie...

 

Donderdag 30 mei is de jaarlijkse Regionale Hemelvaartssamenkomst bij ons in de kerk. Aanvang: 19:00 uur. Andere gemeenten worden ook voor deze dienst uitgenodigd. We hopen en bidden voor een goede en gezegende dienst. We gaan de Troonbestijging van Christus Jezus vieren! Het Kroningsfeest! De Here Jezus heeft over de duivelse machten getriomfeerd en is teruggegaan naar Zijn troon, aan de rechterhand van God de Vader. Nodig gerust anderen uit voor deze speciale dienst!  

   

Extra offer ontmoetingsruimteproject!

 

Graag willen we u vragen of u ook wilt overwegen een extra offer te geven voor het nieuwe project: Bouwfonds. We hebben het nodig voor fase 2! Dat is het ontmoetingsruimteproject.

 

Van het bestuur...

 

Komende weken zullen we samen met het streaming/ opname team wat tests doen met de gordijnen i.v.m. de belichting.

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 14-05-2019