Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

 

 

Activiteiten

Wij vragen uw aandacht voor onderstaande activiteiten:
 

Ouderenochtend

 

Op vrijdag 1 november worden de senioren weer verwend met een ochtend waarop samenzijn, gezelligheid, zingen, spelletjes, maar ook het Woord van God centraal zal staan! De ouderenochtend begint om 10:00 uur.

  

Filmavond

 

Elke eerste vrijdag van de maand zijn alle jeugdleden & tieners van harte welkom bij Jimmy Megens thuis. Adres: Leeghwaterstraat 50 in Eindhoven. Vanaf 20:00 uur wordt er een mooie christelijke DVD vertoond. Je bent van harte welkom en het is echt de moeite waard om te komen. Doel? Gezelligheid, onderlinge band verstevigen en een blessed evening.

    

Evangelisatie

 

Zaterdag 2 november gaan we het allerbeste nieuws dat er bestaat, brengen bij de mensen. Het allerbeste nieuws is het Evangelie van Jezus Christus. Doe wat Hij zegt en je zult gezegend worden! Ga mee; we gaan huis aan huis folderen. Aanvang 8:30 uur. Je kunt je opgeven bij zr. Paula Meuwissen.

  

GOLD (Jeugd)

 

Je bent van harte welkom op de jeugdavond. Wat doen we? Aanbidding – de Bijbel open – open gesprekken – bidden, met een toffe groep mensen van je eigen leeftijd! Om Jezus beter te leren kennen en volgen. Of je nou al heel vaak komt of nog nooit bent geweest: je bent welkom!

Waar? In het jeugdhonk van de kerk. Wanneer? 3 november vanaf 19.30 uur. Voor wie? Alle jeugd van 18 jaar en ouder. We zien uit naar je komst! Groetjes, Judith & Ofra.

 

Bestuursvergadering

 

Op donderdag 4 november houden we onze maandelijkse bestuursvergadering. We zoeken Gods leiding! Bidt u mee?

 

Maastricht Zendingswerk

 

Vrijdag 8 november gaan we onze broeders en zusters in Maastricht helpen. De broeders en zusters uit Maastricht zijn zeer bemoedigt.

   

Voorgangersoverleg

 

Dinsdag 12 november wordt het maandelijkse voorgangersoverleg gehouden. Verschillende voorgangers en dominees uit Eindhoven komen dan bij elkaar om van elkaar te leren en met elkaar te bidden. Wilt u bidden dat de voorgaande broeders wijsheid en inzicht van de Here Jezus blijven krijgen?

  

Zusterkring

 

Lieve vrouwen van de Maranathakerk, 12 november is er weer een Zusterkringavond. De avond begint om 19.45 uur. We ervaren Gods zegen op deze avonden waarin ruimte is, om lief en leed met elkaar te delen. We praten, zingen, bidden samen. De koffie staat klaar, voel je welkom!

 

Vasten (om de kracht van God)

 

De voorganger roept iedereen op om samen als gemeente te gaan vasten op woensdag 13 november. We hebben de zalving van de Heilige Geest nodig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke Bijbelstudie Begrippen br. Ouweneel

 

Kom naar deze bijzondere Bijbelstudie’s, gegeven door br. Frank Ouweneel. De volgende Bijbelstudie is op woensdag 13 november om 19:30 uur.

   

25+ groep

 

Wat is de 25+ groep? Het is een groep binnen de gemeente voor de wat oudere jeugd.

Wat is het doel? Het doel is om geestelijk te groeien, elkaar te bemoedigen en voor elkaar te bidden. Vanuit Gods woord bespreken we thema’s zoals: Gemeente- zijn, hoe blijf je gericht op God? Wat mogen we doen in Zijn koninkrijk? Hoe verstaan we God’s stem? Dit in relatie tot werk, gemeente en relatie/gezin. We komen al een tijdje met een vaste kern samen. Deze avonden worden als opbouwend ervaren. Ook plannen we enkele keren per jaar een leuk uitje.

Hoe vaak en waar? We komen één keer per maand samen bij Lex en Argeniece Niekoop. Deze avonden beginnen om 20.00 uur. De eerstvolgende avond is op zaterdag 16 november.. Ben je 25 jaar of ouder en wil je meer informatie spreek ons gerust aan. Wij wensen u Gods rijke zegen toe! Info bij Lex Niekoop en Jimmy Megens.

  

Diakenoverleg

 

Dinsdag 19 november wordt er een diakenoverleg gehouden. Dit zal gebeuren bij Fam. Walinga thuis. Alle diakenen worden dan verwacht. Aanvang: 20:00 uur.

 

Bijbeluitreiking Tieners

 

Op zondag 24 november ontvangen een aantal tieners een Bijbel in onze gemeente.

 

  

Zendingsavond Sunshine Corner

 

Woensdag 27 november houdt onze gemeente een speciale zendingsdienst met Fam. Van der Sluijs van de Sunshine Corner uit de Filippijnen. We hopen dat u deze bijzondere avond niet zult missen! Aanvang: 19:30 uur.

   

Kerstmarkt

 

Zaterdag 30 november vanaf 15:00u Kerstmarkt in de tent bij de Maranathakerk. Kom en nodig anderen hiervoor uit. Heel veel gezelligheid en lekker eten. Neem uw kennissen en buren mee. We proberen iedereen te bereiken met het Evangelie van de Here Jezus.

  

Maranatha Book-Inn

 

Heeft u de komende maand leuke en zinvolle cadeautjes nodig? Loop eens binnen! Er zijn CD’s, DVD’s, kaarten, geloofsopbouwende boeken en nog veel meer te koop. Bovendien kunt u er alles bestellen!

 

Extra offer Bouwfonds!

 

Graag willen we u vragen of u ook wilt overwegen een extra offer te geven voor het nieuwe project: Ontmoetingsruimte.

We hebben het nodig voor fase 2!

  

Van het bestuur

 

Het BHV team zal in de kerkzaal een kast ophangen van waaruit ze kunnen werken tijdens calamiteiten.

 

De infodesk met de folders zal naar een, nog te realiseren, balie worden verplaatst rechtsvoor in de hoek van de kerk. 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019