Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

 

 

Activiteiten

Wij vragen uw aandacht voor onderstaande activiteiten:
 

Bijbelstudie en Huiskringen...

 

De Huiskringen beginnen weer op woensdag 2 januari en de Bijbelstudies volgen dan automatisch op woensdag 9 januari. Maak een frisse start en kom dit 2de deel van het gemeentejaar trouw op deze belangrijke activiteiten. Het is heel fijn om samen te zijn rond Gods Woord, te praten, te bidden en te werken aan een goede en gezonde verstandhouding. De Here vraagt van ons getrouwheid. De Bijbel is Gods Woord en dat alleen al is meer dan de moeite waard om samen te bestuderen.

  

Filmavond...

 

Elke eerste vrijdag van de maand zijn alle jeugdleden & tieners van harte welkom bij Jimmy Megens thuis. Adres: Leeghwaterstraat 50 in Eindhoven. Vanaf 20:00 uur wordt er een mooie christelijke DVD vertoond. Je bent van harte welkom en het is echt de moeite waard om te komen. Doel? Gezelligheid, onderlinge band verstevigen en een blessed evening.

    

Evangelisatie...

 

Zaterdag 5 januari gaan we het allerbeste nieuws dat er bestaat, brengen bij de mensen. Het allerbeste nieuws is het Evangelie van Jezus Christus. Doe wat Hij zegt en je zult gezegend worden! Ga mee; we gaan huis aan huis folderen. Aanvang 8:30 uur. Je kunt je opgeven bij zr. Paula Meuwissen.

  

GOLD Jeugd...

 

Je bent deze maand weer hartelijk welkom op de jeugdavond op zondagavond 6 & 20 januari.

We komen samen vanaf 19:30u bij elkaar in de Maranathakerk. We hopen op inspirerende avonden waarin we Jezus beter leren kennen en gaan groeien als leerlingen van Hem. We zien er naar uit jullie allemaal te ontmoeten.

 

Voorgangersoverleg...

 

Dinsdag 8 januari is er weer voorgangersoverleg. Wilt u bidden voor een goed samenzijn en een goede samenwerking van de voorgangers uit Eindhoven?

 

Zusterkring...

 

Dinsdag 8 januari: Zusterkring, een geloofsopbouwende avond voor alle zusters in de gemeente. De avond begint om 19.45 uur. Er wordt gezellig gepraat, koffie gedronken, maar ook gezongen en er wordt een praktische overdenking uit Gods Woord gebracht. We geloven dat de Here God onze zusters graag wil gebruiken in Zijn dienst!

 

  

 

Belangrijke Bijbelstudie Begrippen br. Ouweneel....

 

Uit vele gesprekken met christenen uit allerlei kerken/gemeenten blijkt dat zij graag Bijbelstudie-avonden willen bezoeken, als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan. Het onderwijs dient Bijbelgetrouw te zijn zonder concessies. Onderwerpen en thema’s die “leven”. Kom naar deze Bijbelstudie’s, gegeven door br. Frank Ouweneel. Woensdag 9 januari om 19:30u.

 

Gebedsdag...

 

Op maandag 14 januari hebben we gebedsdag in onze Maranathakerk. De dag begint vanaf 9:00u. tot 17:00u. en eindigt met een gezamenlijke bidstond, die om 19.30u. begint.

Natuurlijk kunt u een lunchpakket meenemen, maar tegen een vergoeding van 2,50 euro kunt u zich opgeven voor een verzorgde lunch. T.z.t. kunt u zich opgeven door middel van een intekenlijst op het prikbord.

   

Bestuursvergadering...

 

Maandag 14 januari om 19:30 uur houden we onze maandelijkse

bestuursvergadering. We rekenen op uw gebed.

  

Vasten...

 

De voorganger roept iedereen op om samen als gemeente te gaan vasten op woensdag 23 januari. Het doel van het vasten is meer diepgang te krijgen in het leven van de gemeente. Diepgang in de gemeente is er alleen, als er ook diepgang is in ons persoonlijk leven!

 

Bouwfonds extra offer...

 

We vragen u of u wilt overwegen om een extra offer te geven voor het project: Fase 2 (Ontmoetingsruimte). Laten we samen visie hebben voor wat God gaat doen in Eindhoven, de regio en in het land .

  

Maranatha Book-Inn...

 

Heeft u de komende maand leuke en zinvolle cadeautjes nodig? Loop eens binnen! Er zijn CD’s, DVD’s, kaarten, geloofsopbouwende boeken en nog veel meer te koop. Bovendien kunt u er alles bestellen!

  

Algemene Ledenvergadering...

 

Zaterdag 2 februari houden we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De avond begint om 19:00 uur. Alle leden (die zich schriftelijk hebben laten inschrijven) hebben per post of per mail de notulen van de vorige vergadering (kunnen) ontvangen. We hopen en bidden dat het een vruchtbare vergadering zal zijn, die vlot en positief zal verlopen. Neem u de moeite om ook te komen? Alle leden worden verwacht.

 

 

 

   

 

 

 

In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 10-01-2019