Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

 

Activiteiten

Wij vragen uw aandacht voor onderstaande activiteiten:
 

Vakantieperiode...

 

In de maanden juli en augustus zullen de Bijbelstudie, tienerdiensten, jeugddiensten en de huiskringen niet doorgaan in verband met de vakantieperiode. Wel zal er elke maandagavond bij Familie Nettekoven om 19:30 uur tot 20:45 uur bidstond zijn (de hele maand juli niet, wel augustus) en op woensdagavond om 19:30 uur tot 20:30 uur een overdenking/studie en bidstond zijn in de ontmoetingsruimte. We hopen en verwachten dat u voor de gemeente blijft bidden en ook naar elkaar blijft omzien. Vergeet niet dat sommige broeders en zusters niet op vakantie (kunnen) gaan. Gaat u wél op vakantie, neem dan uw Bijbel mee en neem tijd om bezig te zijn met de Here Jezus!

Laten we het verschil maken en vurig van geest zijn!

  

Voorgangersoverleg...

 

Dinsdag 3 juli wordt het maandelijkse voorgangersoverleg bij ons in de Maranathakerk gehouden. Verschillende voorgangers en dominees uit Eindhoven komen dan bij elkaar om van elkaar te leren en met elkaar te bidden. Wilt u bidden dat de voorgaande broeders wijsheid en inzicht van de Here Jezus blijven krijgen?

    

Belgische Frietavond ...

 

Op vrijdag 6 juli en op vrijdag 10 augustus om 18:00 uur. Graag opgeven hiervoor.

 

Ouderenochtend...

 

Op vrijdag 6 juli & 3 augustus worden de senioren weer door onze jongere zusters verwend met een ochtend waarop samenzijn, gezelligheid, zingen, spelletjes, maar ook het Woord van God centraal zal staan! Het begint om 10:00 uur.

 

Evangelisatie...

 

Zaterdag 7 juli & 4 augustus gaan we evangeliseren. We gaan weer huis aan huis flyeren. Flyeren werkt! De Heer verlangt van Zijn kinderen dat ze de wereld bekend maken met Zijn Goede Boodschap. Verwacht het niet alleen van de ander, denk er niet te licht over, want het is de wil van God met ons leven om het Evangelie te verspreiden. Aanvang: 08:30 uur. Info bij zr. Paula Meuwissen. Nogmaals: flyeren werkt!

 

Vasten...

 

De voorganger roept iedereen op om samen als gemeente te gaan vasten op woensdag 25 juli & 29 augustus. Het doel van het vasten is meer diepgang te krijgen in het leven van de gemeente. Diepgang in de gemeente is er alleen, als er ook diepgang is in ons persoonlijk leven!

 

BBQ Zusterkring...

 

Beste zusjes, net als verleden jaar, willen we weer met de zusterkring, een gezellige BBQ organiseren. Wanneer? Op dinsdagavond 31 juli.

Voor wie? Voor alle zusjes die willen!

Kosten? €7,50 per persoon.

Waar? Bij de kerk.

Graag op tijd aanmelden (tot zondag 29 juli), in verband met inkopen doen! We hopen jullie te mogen verwelkomen!

Groet en Gods zegen, Cobi en Gusta

  

Maranatha Book-Inn...

 

Heeft u de komende maand leuke en zinvolle cadeautjes nodig? Loop eens binnen! Er zijn CD’s, DVD’s, kaarten, geloofsopbouwende boeken en nog veel meer te koop. Bovendien kunt u er alles bestellen!

Doopdienst....

 

Op niet al te lange termijn is er weer een doopdienst in onze gemeente. Heb je de Here Jezus lief? Laat je dan dopen. De Here Jezus heeft het beste met je voor!

 

Voorafkondiging van 2 Huwelijksinzegeningen...

 

Maandag 24 september gaan Esger en Faviënne trouwen. Op zaterdag 29 september gaan Tisairo en Celeste ook trouwen. We zullen Gods zegen over hun huwelijk vragen. De diensten zullen in de Maranathakerk plaatsvinden. Ze zullen uw aanwezigheid op hun huwelijksinzegening zeer zeker waarderen.

Op zondag 17 juni ontvangen 2 tieners een Bijbel in onze gemeente.

   

Bijbelstudie en Huiskringen...

 

De Bijbelstudies/Bidstonden beginnen weer op Woensdag 5 september en de Huiskringen volgen dan automatisch op woensdag 12 september. Het is geloofsopbouwend en de Bijbel roept ons op om elkaar op te zoeken. Het leven is druk genoeg. Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, Matteüs 6: 33.

  

Extra offer ontmoetingsruimteproject!...

 

Graag willen we u vragen of u ook wilt overwegen een extra offer te geven voor het nieuwe project: Bouwfonds. We hebben het nodig voor fase 2! Dat is het ontmoetingsruimteproject.

 

Pinkstergemeente Eindhoven 60 jaar...

 

Watoto was geweldig. Wervelend groot feest 60 jaar Pinkstergemeente Eindhoven. Maar het feest gaat door. Onze gemeente bestaat 60 jaar! Wat een trouw van God. Er is nog meer …

Waar? Maranathakerk Venstraat 30.

Wanneer? Zondag 30 september. Na een fijne en feestelijke dienst gaan we naar buiten.

Wat zal er zijn? Heerlijke hapjes en drankjes. Leuke dingen voor de kids (springkussen). Kom en nodig anderen uit voor dit geweldig feest. We vieren Gods trouw!

  

Van het bestuur...

 

Tijdens de Israëlreis zijn de oudsten en de voorganger 2 weken afwezig. Michel van Rossum neemt 2 zondagen de erediensten waar. Zondag de 15de spreekt hij zelf en zondag de 22ste spreekt Bart Havenaar. Doordeweeks zijn de diakenen paraat en openen en sluiten ook het gebouw etc.

************************

Er is een AED apparaat aangeschaft door het EHBO team.

************************

Het bestuur heeft besloten om, in het beroep tegen de monumentenstatus, de stelling te nemen dat we van zins zijn om de toren op termijn te slopen. De inschatting van kosten om deze te renoveren liggen tussen de 170.000 en 200.000 euro en slopen van de toren kost ongeveer 27.000 euro. De toren heeft voor ons, type kerk / gemeente zijn, geen enkele toegevoegde waarde en we kunnen de kosten van renovatie niet dragen.

  

Privacy verklaring...

 

Per 25 mei 2018 is de AVG van kracht. Deze wetgeving heeft betrekking op de voorwaarden waaronder persoonsgegevens verwerkt mogen worden. Dit alles in het kader van de privacy. Ook wij als kerkgenootschap vallen onder deze wetgeving. Het betreft zaken als:

- welke persoonsgegevens we vastleggen

- wie toegang heeft tot (delen) van deze gegevens

- met welk doel we gegevens gebruiken

- hoe we de gegevens opslaan en beveiligen

Concreet leggen wij gegevens vast in onze ledenadministratie. We gebruiken slechts de contactgegevens om u te informeren of te bereiken (voornamelijk via e-mail of telefonisch). Dit gebeurt door voorganger, oudsten maar ook door groepshoofden. Er worden ook mededelingen gedaan van persoonlijke aard in het contactblad dat voornamelijk bedoeld is voor de leden. Verder worden er beeld en geluidsopnames uitgezonden en opgeslagen van de diensten. Hiervan wordt duidelijk melding gemaakt bij het betreden van de zaal. Hierbij wordt voornamelijk het podium en naaste omgeving in beeld gebracht waarbij het uitzenden van persoonlijke momenten (mededelingen en voorbedes) wordt vermeden.

Dit is slechts een korte impressie. Voor een uitgebreide uitleg verwijzen we u naar de privacy verklaring op de website.

U hebt altijd het recht om gegevens op te vragen, te wijzigen of te laten verwijderen.

Neem hiervoor of voor andere vragen contact op met de coördinator privacy: p.bevelander@maranathekerk.org

 

 

 

 

   

 

 

 

In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 03-07-2018