Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

Bestuur en diakenen

 
Graag stellen wij u voor aan onze voorganger en het bestuur. De voorganger vormt met de oudsten de zogeheten oudstenraad. Deze raad komt regelmatig bij elkaar.
 

Bestuur

 
Richard Kelly
Voorganger
Tel. 040 - 22 18 799
Pim van Diesen
Oudste
Tel. 0499 - 37 17 23
Henk van den Braken
Penningmeester
Tel. 040 - 243 21 35
Franklin Brondenstein
franklin
Oudste
Tel. 0492 - 542352 
Patrick Bevelander
Secretaris
Tel. 040 - 211 29 42
Werner Vervest
Bestuurslid
Tel. 040 - 242 75 58
 
De voorganger en oudsten geven leiding aan de gemeente. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor alle praktische zaken die Pinkstergemeente Eindhoven betreffen.
 
De voorzitter van de raad is de voorganger/predikant. Deze is de direct leidinggevende en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen het kerkleven. De voorganger/predikant is degene die de visie vertolkt en als ‘gezicht’ van de oudstenraad naar buiten treedt. Hij is eindverantwoordelijk voor de pastorale zorg, het onderwijs, de invulling van de samenkomsten en uiteindelijk voor het complete functioneren van de gemeente. Pinkstergemeente Eindhoven wil hierbij niet alleen een organisatie zijn, maar veeleer een organisme.
 
De voorganger en oudsten worden in hun ambt ondersteund door de overige leden van het bestuur. De oudsten zijn medeverantwoordelijk voor de pastorale zorg en het onderwijs. Daarnaast zijn er een penningmeester, een secretaris en een algemeen bestuurslid, die hoofdzakelijk medeverantwoordelijk zijn voor de meer organisatorische en maatschappelijke kanten van de Gemeente. Tezamen vormen zij echter het bestuur.
 
 

Diakenen

 
Ter ondersteuning heeft de bestuursraad diverse diakenen en uitvoerende werkers op allerlei terreinen aangesteld zoals bijvoorbeeld kinderwerkers, muziekleiding en onderhoudswerkers. Dit om zoveel mogelijk leden te betrekken in het werk van de gemeente en om zoveel mogelijk taken te verdelen zodat deze zo goed mogelijk kunnen worden uitgevoerd.
 
Ter ondersteuning van het bestuur zijn er momenteel elf diakenen aangesteld:
 
 • Anton van Asten
 • Corry van Asten
 • Durk Walinga
 • Jenneke Walinga
 • Jimmy Megens
 • Dave v.d. Valk
 • Loes van Rossum
 • Olga Beuker
 • Jim Branje
 • Willeke Branje
 • Frans Verspaget
De diakenen in de eerste christengemeente (Handelingen 6:1-9) werden gekozen om de geestelijke leiders vrij te stellen van allerlei materiële aspecten van het gemeenteleven. Onze diakenen en diakonessen zijn getrouwe, dienende medewerkers en zijn betrokken bij en ingezegend voor een praktische taak van arbeid binnen de gemeente.

 

In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019