Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

Historie Pinksterbeweging

 
De Pinksterbeweging
De Pinkstergemeente is een stroming binnen het protestants christelijke geloof. Deze onderscheidt zich door de moderne en levendige invulling van het kerk zijn. De Pinkstergemeente kenmerkt zich daarnaast door een volledige acceptatie van het Volle Evangelie van Jezus Christus, waarin naast de almacht van God de Vader en het verlossende werk van Zijn Zoon Jezus Christus aan het kruis, ook de werking van de Heilige Geest centraal staat. De Bijbel wordt binnen de Pinkstergemeente volledig en zonder compromis geaccepteerd als absolute autoriteit.
 
Ontstaan wereldwijd
O.a. uit de Christelijk Katholieke Kerk, het Leger des Heils en de Methodistenkerk, ontstaat aan het einde van de 19e eeuw en aan het begin van de 20e eeuw in de Verenigde Staten de beweging die wij kennen als de Pinksterkerk. Aan de Azusastreet in Los Angeles, Californië worden vanaf 14 april 1906 samenkomsten gehouden onder leiding van een dominee die op de Bijbelschool al in aanraking is gekomen met de leer van de ‘doop in de Heilige Geest’, ‘gebedsgenezing’, etc.
 
Deze samenkomsten vormen de geboorte van de Pinksterbeweging en krijgen wereldwijd bekendheid doordat er vele mensen tot een geloofsvernieuwing komen, er diverse wonderbaarlijke genezingen en geestelijke gaven gemanifesteerd worden èn doordat er een ervaring plaatsvindt die men tot die tijd uitsluitend kende uit de Bijbel en wel in Handelingen hoofdstuk 2: het spreken in ‘nieuwe tongen’. Met een ongekende snelheid spreidde deze Pinksterbeweging zich uit over de hele wereld. 
 
Nederland
Alhoewel er ook al sinds de opwekking van de Azusastreet een bescheiden Pinksterbeweging in Nederland actief is, vindt de grote doorbraak hier pas plaats in 1958. In dat jaar komt de Amerikaanse Evangelist Tommy-Lee Osborn naar Nederland voor zijn inmiddels beroemde campagnes aan het Haagse Malieveld. Veel mensen vinden hier hun geloof in Jezus Christus als hun Redder en Genezer en er vindt een fantastische opwekking plaats in ons land. De bijeenkomsten aan het Malieveld worden op sommige momenten door meer dan 100.000 (!) mensen bezocht.
 
Mede door de vertaler en later goede vriend van evangelist Osborn, wijlen Johan Maasbach werd de beweging daarna steeds meer vormgegeven in Nederland. Andere belangrijke leiders die de Pinkstergedachte verder uitdroegen in ons land waren Karel Hoekendijk, Henk Sleebosch en Karel Franken. Om e.e.a. landelijk in goede banen te leiden werd de ‘Broederschap van Pinkstergemeenten’ opgericht. Deze overkoepelende organisatie is inmiddels na een fusie met de Volle Evangeliegemeenten Nederland, overgegaan in de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE).
In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 14-05-2019