Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

Visie en missie

 
Onze visie en missie zijn gebaseerd op Gods Woord, de Bijbel:
 
"Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb" (Matteüs 28 :19-20).
 
"Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf" (Matteüs 22:37-39).
 
Onze visie is gefundeerd op deze teksten: Heb God lief boven alles en heb uw naaste lief als uzelf; leer hen, doop hen en help hen op hun weg. Evangelisatie, vorming en discipelschap zijn daarbij de pijlers en fundamenten van de Kerk van Jezus Christus!

Het is onze visie om Eindhoven en omstreken te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus. Wij kunnen dit bereiken door bijeenkomsten, de televisie, de radio en andere media. Wij richten ons op alle mensen die in Eindhoven en omstreken wonen.

Het is onze missie om hun in de gemeente een plaats van liefde, verdraagzaamheid en gastvrijheid te geven. Een plaats waar verwonde, depressieve, gefrustreerde mensen een thuis zullen vinden in de vorm van hoop, aanvaarding, liefde, bemoediging en begeleiding.

De gemeente is een plaats, waar gebeden wordt voor zieken en voor bevrijding voor diegenen die gebonden zijn of die een of andere vorm van verslaving hebben. Het is een plaats waar mensen groeien tot geestelijke volwassenheid via de samenkomsten, Bijbelstudies, samen bidden, seminars en conferenties.

De gemeente moet een plaats zijn voor het klaarmaken en toerusten van gelovigen voor de bediening in Gods Koninkrijk.

In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 01-02-2020