Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

Evangelisatie

 
Meerdere activiteiten in de gemeente zijn gericht op de onderlinge betrokkenheid en het onderwijs, maar we willen het Goede Nieuws van de Here Jezus niet alleen voor onszelf houden. We willen het delen met mensen in Eindhoven en omgeving.
 
In de Evangeliën lezen we vaak dat de mensen, nadat de Heer een wonder had gedaan, de stad ingingen om anderen te vertellen van de grootheid van God. Ze waren zo vol van God dat ze niet konden zwijgen. De Heer heeft in ons ook een groot wonder gedaan. Alleen daarom al willen en kunnen we niet zwijgen, maar gaan we uit.
 
Ook heeft de Here Jezus ons een opdracht gegeven, ondermeer beschreven in Marcus 16:15: “Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het Goede Nieuws bekend.” Dit is Zijn wil. Het was en is een visie om als Gemeente wederom een plaats in de samenleving in te nemen.
 
Het was Gods uitdrukkelijke wens dat de mensen die Hij geschapen had en aan wie Hij het beheer over de aarde had opgedragen, zouden leven in volmaakte harmonie met Hem. Dat ze een ontspannen en blij leven zouden hebben en dat het hun goed zou gaan, Johannes 10:10. Het was Zijn verlangen dat hun verlangen zou uitgaan naar een intieme omgang met God en dat dàt hun vreugde zou geven.
 
Net als een ouder die blij is als zijn kind gelukkig is, is God blij met het geluk van Zijn kinderen. Het is de tegenstander van God, de satan, gelukt om met hulp van de mens, dit mooie goddelijke plan te dwarsbomen en de mensen te storten in een leven van ziekte, ellende, bitterheid en dood. En tot op de dag van vandaag ondervinden we daarvan het resultaat.

Maar God liet het er niet bij zitten en heeft een 'hersteloperatie' in gang gezet: Hij gaf Zichzelf in de persoon van Zijn Zoon Jezus. Daarmee verbrak Hij de macht van de satan over de mensen, die de Here Jezus aannemen.

Iedereen die de Here Jezus accepteert heeft weer deel aan een leven zoals God het bedoeld heeft. We gaan momenteel elke maand naar de wijken in Eindhoven en proberen door middel van folderwerk en gesprekken de mensen te vertellen van de liefde van de Here Jezus. Ook rond Pasen en Kerst houden we speciale acties.
 
Wilt u mee-evangeliseren? Neemt u dan contact op met Paula Meuwissen.
In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019