Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

Zending

 
Zending is het logische gevolg van de opdracht die de Here Jezus heeft gegeven, zoals we dat in Matteüs 28:19 en 20 kunnen lezen. Geestelijke redding gaat boven materieel welzijn. Wij willen echter niet nalaten om aan het laatste te werken omdat we weten, dat dat ook belangrijk is.

In gehoorzaamheid aan de Grote Opdracht (het zendingsbevel) van Jezus Christus in o.a. Marcus 16:15-18 ondersteunen wij zendingsarbeid in de gehele wereld.

Zo maken wij de arbeid mogelijk van zendelingen in Borneo, het Midden-Oosten, Albanië, Spanje, Indonesië, Roemenië en in Nederland. Verder zijn er contacten met zendingswerkers in verschillende landen.
 
Klik hier voor meer info over het zendingswerk van de familie Heyboer in Borneo.

De zendelingen en organisaties die door de Maranathakerk ondersteund worden, zijn betrokken bij de meest uiteenlopende activiteiten. Deze bestaan o.m. uit sociale en medische ondersteuning, projecten voor drugsverslaafden, evangelisatie door sport, het verspreiden van lectuur, hulp aan mindervaliden en het stichten van gemeentes.

De Maranathakerk is ook actief betrokken bij gebed en steun voor de vervolgde kerk en werkt hierbij o.a. samen met Open Doors.
In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019