Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

Samen bidden

 
Tijdens de huiskring- en Bijbelstudieavonden wordt tevens een tijd van gebed gehouden voor alle mogelijke noden, wensen en behoeften. Daarnaast worden er op zondagochtend in de Maranathakerk bidstonden belegd, alsmede op de maandagavond op diverse adressen. 

Bidt en u zal gegeven worden, klopt en u zal worden opengedaan … ”(Matteüs 7:7b) .
 
Wij geloven in de sterke kracht die van het gebed uitgaat. Bidden is praten met God. Het is dankzegging en smeking tegelijk, het is vragen en luisteren. Het persoonlijke gebedsleven en het gezamenlijke gebed in de gemeente, zijn de motor voor het christenleven. We bidden voor de noden van de gelovigen, voor de zieken, voor de armen, voor de mensen die het moeilijk hebben, die eenzaam zijn. En natuurlijk voor de mensen van wie wij hopen dat ze tot het levende geloof zullen komen. En tegelijkertijd danken we voor de verhoring van het gebed, voor het antwoord dat God zal geven, voor de veranderende levens en de genezingen van de zieken.
 
De Bijbel leert ons in Matteüs 18:19 dat, als wij met meerdere mensen tegelijkertijd eensgezind iets vragen aan God,  Hij het dan zeker geven zal. Daarom vinden wij het fijn om samen met elkaar te bidden en daarom ruimen wij tijd in voor het gebed. U bent van harte welkom om met ons mee te bidden en ook bent u uitgenodigd om ons uw nood kenbaar te maken zodat wij voor u kunnen bidden. Neem in dat geval contact met ons op via de ‘contactpagina’ van deze site.
In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 01-02-2020