Agenda en activiteiten Contact en info Sitemap
Maranathakerk.org Rubrieken

Zondagsdienst

 
Wij nodigen u van harte uit op onze wekelijkse eredienst, iedere zondag om 10:30 uur in de Maranathakerk in Eindhoven. Om 9:30 uur wordt er gebeden in een bijgebouw. U bent van harte welkom om samen met ons te bidden.
 
Zondagse eredienst
De eredienst is een samenkomst tot eer van God. Het is een dienst waarin we God de lof toezingen, aanbidden en waar Gods Woord, de Bijbel, een belangrijke plaats inneemt. Er wordt uit de Bijbel gelezen en uitleg daarvan volgt in de prediking.
 
De kinderen
Ook de kinderen maken het eerste gedeelte van de dienst mee, daarna gaan ze naar de kinderdienst . Er is een crèche voor de allerkleinsten en voor de kinderen die naar de basisschool gaan bestaan er diverse zondagsschoolgroepen.

Nadat de kinderen naar hun eigen lokaal zijn gegaan, gaat de dienst verder met aanbidding van God. Een tijd van gebed, afgewisseld met het zingen van aanbiddingsliederen. Daarna volgt de lezing en de prediking van het Woord van de Levende God.
 
Tieners
Iedere 2e en 4e zondag gaan de tieners van 12 t/m 17 jaar na het ophalen van het offer naar hun eigen tienerdienst.
 
Moment van gebed
Soms wordt er na de dienst gebeden met mensen onder handoplegging en/of wordt er gezalfd met olie, voor geestelijke en lichamelijke noden. Wij geloven dat God de macht en de liefde bezit om mensen naar geest, ziel, en lichaam te herstellen. Wij beseffen dat de uitwerking van zo'n gebed aan God is. Met andere woorden: wij kunnen het nooit bij Hem afdwingen, maar wél van Hem verwachten!
 
Het Avondmaal
Iedere 1e zondag van de maand vieren wij het Heilig Avondmaal ter gedachtenis van het verbroken lichaam en het vergoten bloed van de Here Jezus. Als gemeente breken wij het brood in de dienst op de eerste zondag van de maand. We willen iedere gelovige die in de juiste relatie tot God en zijn naaste staat aanmoedigen om deel te nemen aan het Avondmaal. Na het uitdelen van het brood en de wijn, eten en drinken wij gezamenlijk.
 
Gezellig samenkomen
Na iedere dienst is er gelegenheid voor ontmoeting en onderling contact onder het genot van een kop koffie/thee of frisdrank.
In de media
Kidscorner
Verdieping
Tieners
Pinkstergemeente Eindhoven Contact    |    Route    |    Sitemap    |    Disclaimer Laatste update: 05-11-2019